Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.

Form

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is de naam van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Loading
Success

Success

Over jou
Jouw behoeften
Einde

Plan een demo voor meer informatie.

Geef uw voornaam
Geef uw achternaam?
Geef uw bedrijfsnaam?
Wat is de grootte van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Welke kanalen gebruikt u momenteel? (Optioneel)
Geef aan hoeveel e-mails u per maand verstuurt
Geef door wat het primaire gebruik is
Hartelijk dank !

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Anti-spambeleid van Iterable

 

Iterable.com heeft een spambeleid zonder tolerantie. ‘Spam’ betekent ongevraagde communicatie aan personen met wie onze klanten geen zakelijke relatie hebben of die niet specifiek hebben verzocht (opt-in voor) de mailings van onze klanten.

We controleren de diensten op grote stijgingen in het verzenden van e-mails. Het account van een gebruiker wordt beëindigd als de gebruiker ongevraagde e-mailberichten verstuurt. Meld elk vermoeden van misbruik aan: badactor@iterable.com. ISP’s en Blacklist-beheerders kunnen contact met ons opnemen via: blacklists@iterable.com. Gelieve de volledige e-mail in kwestie door te sturen, inclusief kopteksten. Indien van toepassing kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan de e-mail als u geen e-mails meer wilt ontvangen van de afzender. Wij zullen passende maatregelen nemen tegen de afzender van de betreffende e-mail.

Om onze diensten te gebruiken, moet u ermee instemmen om alleen e-mails te verzenden die op toestemming zijn gebaseerd. Dit betekent dat alle ontvangers zich moeten hebben aangemeld om berichten van de versturende entiteit te ontvangen.

Een opt-in kan plaatsvinden via een aanmeldingsformulier op een website, op een aanmeldingsformulier van het verkooppunt of op een fysiek aanmeldingsformulier. Aangeschafte lijsten mogen niet met de diensten worden gebruikt ongeacht de bron- of toestemmingsstatus.

U mag de diensten van iterable.com niet gebruiken om:

 • e-mails van websites te verzamelen
 • lijsten aan te kopen (of ze nu opt-in zijn of niet)
 • een aanmeldingsformulier te hebben waarmee gebruikers zich abonneren op een niet-gerelateerde lijst
 • niet-gerelateerde aanbiedingen of niet-gerelateerde inhoud te sturen naar uw nieuwsbrieflijst
 • een e-mailadres toe te voegen aan een lijst zonder toestemming van de abonnee

 U mag:

 • regelmatig een nieuwsbrief sturen naar ontvangers die zich hebben aangemeld om deze te ontvangen
 • informatie en inhoud sturen naar ontvangers die hebben verzocht om inhoud over dat onderwerp van uw organisatie te ontvangen
 • door gebruikers getriggerde e-mails versturen die het gevolg zijn van acties die op uw website zijn uitgevoerd

PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN KLACHTEN
Uw account wordt onmiddellijk beëindigd als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u spam verzendt. Als u de diensten gebruikt om e-mails te verzenden naar adressen die op een andere manier zijn verkregen dan een abonnee die zich op uw lijst heeft aangemeld, kunt u een boete ontvangen van $ 100 (VS) per onderbouwd incident (d.w.z. per e-mail) in overeenstemming met de staat en federale regelgeving.

Om te bepalen of u spam heeft verzonden, zullen we: * de inhoud van het bericht in kwestie bekijken * uw aanmeldlijst controleren op patronen die veel voorkomen in verzamelde lijsten * de spamklacht beoordelen * de records bekijken om te zien wanneer de abonnee is geabonneerd en hun IP-adres

VERBODEN INHOUD
iterable.com verbiedt het gebruik van de Services om inhoud te verzenden die:

 • pornografie; escortdiensten; illegale goederen; illegale drugs; illegale drugssmokkel; illegale computerprogramma’s; instructies voor het monteren of anderszins maken van bommen, granaten of andere wapens levert, verkoopt of te koop aanbiedt (of diensten daaraan gerelateerd);
 • mailinglijsten levert, verkoopt of te koop of te huur aanbiedt
 • materiaal weergeeft dat kinderen uitbuit, of anderszins kinderen onder de 18 jaar uitbuit
 • persoonlijk identificeerbare informatie of privé-informatie over kinderen plaatst of onthult
 • materiaal biedt dat beledigend, onverdraagzaam, bevooroordeeld, racistisch, hatelijk, godslasterlijk, obsceen, gewelddadig, intimiderend, frauduleus, bedrieglijk, misleidend of anderszins illegale inhoud is
 • het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, intellectueel eigendom of andere rechten van anderen schendt
 • producten of diensten verkoopt of promoot die onwettig zijn op de locatie waar de inhoud is geplaatst of ontvangen
 • virussen, wormen, schadelijke codes en/of Trojaanse paarden op internet introduceert
 • een piramidespel promoot, of verzoekt om hieraan deel te nemen
 • deelneemt aan lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende activiteiten
 • inhoud plaatst die geweld tegen regeringen, organisaties, groepen of individuen verdedigt, promoot of anderszins aanmoedigt of die instructies, informatie of hulp geeft bij het veroorzaken of uitvoeren van dergelijk geweld.

Iterable.com behoudt zich het recht voor om het gebruik van de diensten door een entiteit naar eigen goeddunken te verbieden.

Ga voor meer informatie naar spamlaws.com.

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2015