Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.

Form

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is de naam van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Loading
Success

Success

Over jou
Jouw behoeften
Einde

Plan een demo voor meer informatie.

Geef uw voornaam
Geef uw achternaam?
Geef uw bedrijfsnaam?
Wat is de grootte van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Welke kanalen gebruikt u momenteel? (Optioneel)
Geef aan hoeveel e-mails u per maand verstuurt
Geef door wat het primaire gebruik is
Hartelijk dank !

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Beleid Acceptabel gebruik

 

Laatst bijgewerkt op 29 juli 2021

Dit beleid Acceptabel gebruik (Acceptable Use Policy, AUP) beschrijft de regels die van toepassing zijn op elke partij die gebruik maakt van de producten en diensten van Iterable. De AUP wordt door middel van verwijzing opgenomen in uw overeenkomst met Iterable (of het nu gaat om de servicevoorwaarden of een andere overeenkomst). U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van deze AUP door al uw gebruikers. De in deze AUP beschreven voorbeelden zijn niet allesomvattend. Vragen met betrekking tot dit beleid dienen te worden gericht aan abuse@iterable.com

 

Geen misbruik

U mag de Services van Iterable niet gebruiken voor deelname aan, aanmoediging of bevordering van illegaal, beledigend of onverantwoordelijk gedrag, waaronder:

 • activiteiten of gedragingen die waarschijnlijk in strijd zijn met toepasselijke wetten, codes of voorschriften, met inbegrip van wetten inzake gegevensbescherming en privacy, wetten inzake digitale schade en wetten met betrekking tot ongevraagde commerciële elektronische berichten of draadloze communicatie;
 • verzamelen of gebruiken van informatie, met inbegrip van e-mailadressen, schermnamen of andere identificatiemiddelen, door middel van bedrog (zoals phishing, internetscams, wachtwoordroof, spidering en harvesting);
 • onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van gegevens, systemen of netwerken, met inbegrip van pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te peilen, te scannen of te testen, of om beveiligings- of authentiseringsmaatregelen te doorbreken zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk;
 • monitoring van gegevens of verkeer op een netwerk of systeem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk;
 • opzettelijk, bewust of roekeloos introduceren van een virus of andere kwaadaardige code in de Services;
 • verspreiden van software die heimelijk informatie over een gebruiker verzamelt of overdraagt;
 • ieder gedrag dat waarschijnlijk zal resulteren in vergelding tegen Iterable of haar werknemers;
 • onrechtmatige handelingen die er direct of indirect toe leiden dat een van onze IP-ruimten wordt opgenomen in een database met misbruikgegevens;
 • het uitvoeren van gok- of loterij-activiteiten in strijd met de vereiste vergunningen, gedragscodes of noodzakelijke technische normen die vereist zijn krachtens de wet- en regelgeving van een toepasselijk rechtsgebied;
 • elke actie die anderszins illegaal is of gedrag uitlokt dat illegaal is onder wetten die op u of op Iterable van toepassing zijn; of
 • elk gedrag dat gedurende een langere periode aanleiding geeft tot meerdere klachten wegens direct misbruik.

 

Anti-spambeleid

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services onderworpen is aan het Anti-spambeleid van Iterable en die voorwaarden zijn hier opgenomen door middel van verwijzing.

Zonder de toepassing van andere bepalingen van deze AUP of het anti-spambeleid te beperken, is het u met betrekking tot de kenmerken of functionaliteit van de Services niet toegestaan om:

 • de Services te gebruiken om het e-mailadres te verifiëren van personen die niet rechtstreeks en uitdrukkelijk hebben ingestemd (d.w.z. zich hebben aangemeld) om e-mailberichten van u te ontvangen;
 • de Services te gebruiken om e-mailadressen te valideren die gekocht, gehuurd of op vergelijkbare wijze verkregen zijn van een derde partij (d.w.z. e-maillijsten van derden);
 • de Services te gebruiken om e-mailadressen te verzamelen of anderszins het bestaan van onbekende e-mailadressen vast te stellen; of
 • de Services te gebruiken voor het verzenden van elektronische of draadloze berichten aan personen die zich hebben afgemeld of anderszins bezwaar hebben gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke berichten van u of iemand die namens u handelt.

 

Naleving van wetten en regelgeving

U dient zich te houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op e-mail of draadloze communicatie in uw rechtsgebied en het rechtsgebied waarin de ontvanger zich bevindt. Naast de naleving van dergelijke wetten en voorschriften, stemt u ermee in dat het volgende wordt opgenomen in uw elektronische communicatie via de Services:

 • u bent de enige of aangewezen “afzender” van elk e-mailbericht dat u via de Services verstuurt;
 • de ‘van’-regel van ieder verzonden e-mailbericht zal uw organisatie, product of diensten nauwkeurig en op een niet-misleidende manier identificeren en u mag de bron van uw e-mails niet verdoezelen;
 • de ‘onderwerp’-regel van ieder verzonden e-mailbericht bevat geen bedriegelijke of misleidende inhoud met betrekking tot het algemene onderwerp van het e-mailbericht;
 • elk e-mailbericht dat met gebruikmaking van de Services voor marketingdoeleinden wordt verzonden, moet een afmeldlink bevatten waarmee abonnees zich van uw mailinglijst kunnen laten verwijderen, en een link naar uw op dat moment geldende privacybeleid, waarbij die link gedurende een periode van 30 dagen na de verzenddatum van het bericht operationeel moet blijven;
 • in het geval dat “afmelden” wordt geselecteerd, moet u duidelijk zijn tegenover de gebruiker over de details van de afmelding en indien u geen gedetailleerd voorkeursoverzicht kunt of wilt verstrekken, moet u hen afmelden van alle communicatiekanalen en -projecten;
 • u moet een privacybeleid hebben voor elk domein dat met de mailing is verbonden;
 • u moet een e-mailadres voor klachten op een duidelijk zichtbare plaats bekendmaken, u moet onmiddellijk reageren op berichten die naar dat adres worden gezonden en u moet over de middelen beschikken om anonieme klachten op te sporen;
 • uw beoogde ontvangers moeten op een bevestigende manier, zoals een aanmeldprocedure, toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mail; en
 • u moet herroepingen van toestemming respecteren en de ontvangers daarvan in kennis stellen.

U moet zich houden aan de wetten en regelgeving die van toepassing zijn op berichten – of het nu gaat om sms, mms of chat – in uw rechtsgebied en het rechtsgebied waarin de ontvanger zich bevindt. Naast de naleving van dergelijke wetten en voorschriften, stemt u ermee in dat het volgende van toepassing is op uw berichten die via de Services worden verzonden:

 • u heeft de juiste en alle noodzakelijke toestemming gekregen om een bericht naar een ontvanger te kunnen sturen; u moet de persoon duidelijk maken dat hij/zij instemt met het ontvangen van berichten van het type dat u gaat sturen, u moet een dossier van de toestemming bijhouden (bijv. ondertekend formulier, ondertekend bericht, tijdstempel van voltooide aanmelding);
 • u begrijpt dat toestemming alleen geldt voor u en het specifieke gebruik, project of kanaal waarmee de ontvanger heeft ingestemd — u kunt toestemming niet behandelen als algemene toestemming die u toestaat berichten te sturen van andere merken of bedrijven die u mogelijk heeft, of aanvullende berichten over andere toepassingen of campagnes
 • . u moet de voorkeuren van de ontvanger van het bericht met betrekking tot de frequentie van het contact respecteren;
 • elk bericht dat u verzendt, moet u duidelijk identificeren als de afzender;
 • berichten moeten de mogelijkheid van afmelding bevatten en ontvangers moeten ook de mogelijkheid hebben om toestemming op elk moment in te trekken door te antwoorden met een standaard afmeldtrefwoord;
 • u moet ervoor zorgen dat geen enkele ontvanger van het bericht jonger is dan de wettelijke leeftijd voor toestemming op basis van waar de ontvanger zich bevindt; en
 • u moet er ook voor zorgen dat de inhoud van het bericht voldoet aan alle toepasselijke wetten van het rechtsgebied waarin de ontvanger van het bericht zich bevindt of aan toepasselijke richtlijnen of normen van de communicatie-industrie.

Dit beleid is van toepassing op alle berichten (e-mail, draadloze communicatie, sms, mms, enz.) die via de Services worden verzonden, of, indien van toepassing, op alle berichten die vanaf een netwerk door u of een persoon namens u direct of indirect via de Services worden verzonden. Deze vereisten gelden voor distributielijsten die door derden zijn gemaakt in dezelfde mate als wanneer u de lijst zou hebben gemaakt. U moet kunnen aantonen dat u maatregelen heeft genomen om de naleving van deze beperkingen te garanderen.

 

Gebruikershandleiding

Uw gebruik van de Services van Iterable zijn onderworpen aan het volgende:

 • u zult de Services niet gebruiken om ongevraagde elektronische of draadloze berichten (“spam”) te versturen;
 • u zult de Services niet gebruiken om inhoud te hosten, inclusief afbeeldingen en documenten, die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of anderszins obsceen of lasterlijk materiaal bevatten of ander materiaal dat in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving;
 • u zult alleen lijsten importeren, openen of anderszins gebruiken waarvoor alle vermelde partijen wettelijk toestemming hebben gegeven om correspondentie van u te ontvangen in verband met uw gebruik van de Services;
 • u zult de Services niet gebruiken om commerciële elektronische berichten of draadloze communicatie te sturen naar een persoon die zich heeft afgemeld of anderszins bezwaar heeft gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke berichten van u of een andere afzender die namens u handelt;
 • u zult de Services niet gebruiken om een van de volgende producten of inhoud (of diensten die daarmee verband houden) te leveren, te verkopen, of aan te bieden: pornografie of illegale pornografische seksuele producten, inclusief maar niet beperkt tot tijdschriften, video en software; escortdiensten; datingservices; ‘swinger’-promoties voor volwassenen; illegale goederen; illegale drugs; illegale drugssmokkel; illegaal gekopieerde computerprogramma’s; instructies voor het in elkaar zetten of anderszins maken van bommen, granaten of andere wapens;
 • u zult de Services niet gebruiken om materiaal weer te geven of te verkopen dat kinderen uitbuit, of anderszins kinderen jonger dan 18 jaar uitbuit en u zult geen persoonlijk identificeerbare informatie of privé-informatie over kinderen plaatsen of bekendmaken zonder hun toestemming (of die van hun ouders in het geval van een minderjarige);
 • u zult geen marketingactiviteiten ontplooien voor kiezersregistratielijsten van derden; en
 • u zult geen producten of diensten verkopen of promoten die onwettig zijn op de locatie waar de content wordt geplaatst of ontvangen.

 

Geen aanstootgevende inhoud of materialen

U mag niet via de Services inhoud of links naar inhoud publiceren, overdragen of opslaan waarvan Iterable redelijkerwijs gelooft dat:

 • er inhoud of links naar inhoud wordt gepubliceerd, verzonden of opgeslagen die gewelddadig is, aanzet tot geweld, dreigt met geweld, intimiderende inhoud of haatdragende taal bevat, een risico vormt voor de veiligheid of gezondheid van een persoon, of voor de openbare veiligheid of gezondheid, de nationale veiligheid in gevaar brengt of een onderzoek door de rechtshandhaving belemmert;
 • die oneerlijk of misleidend is volgens de consumentenbeschermingswetten van een rechtsgebied, met inbegrip van piramidespelen of bedrijven met meerdere niveaus en/of netwerkmarketing (MLM), met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke werk-thuisaanbiedingen die de liquidatie van pensioenfondsen of andere rekeningen, “hot stocks”-, “word snel rijk”-, “bouw je rijkdom op”- en “financiële onafhankelijkheid”-aanbiedingen bevorderen; 
 • er wordt deelgenomen aan lasterlijke, smadelijke, schandalige, bedreigende of intimiderende activiteiten;
 • materiaal wordt aangeboden dat grof beledigend, grof, onverdraagzaam, bevooroordeeld, racistisch, haatdragend, godslasterlijk, obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, buitensporig gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk is; 
 • het bestaat uit kinderpornografie, bestialiteit, niet-vrijwillige seksuele handelingen of anderszins wederrechtelijke uitbuiting van personen jonger dan 18 jaar of deze afbeeldt, bevordert, promoot of daar op enigerlei wijze mee in verband staat;
 • het inhoud verschaft, met inbegrip van afbeeldingen, van auteurs, kunstenaars, fotografen of anderen worden verschaft zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud; of
 • dat anderszins kwaadaardig, frauduleus, bedrieglijk, misleidend of moreel verwerpelijk is.

 

Geen gebruik met hoog risico.

U mag de Services niet gebruiken in een situatie waarin een storing of fout in de diensten kan leiden tot de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, of tot fysieke of milieuschade.

 

Geen kwetsbaarheden scannen en geen overmatig gebruik

U mag niet proberen de kwetsbaarheid van de systemen, netwerken of diensten van Iterable te peilen, te scannen, binnen te dringen of te testen, of de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van Iterable te doorbreken, hetzij door passieve of inbrekende technieken. U mag geen door Iterable ter beschikking gesteld gedeeld systeem gebruiken op een manier die de normale werking van het gedeelde systeem onnodig verstoort, of die een onevenredig deel van de middelen van het systeem verbruikt. U stemt ermee in dat wij gegevens die zijn opgeslagen op een gedeeld systeem in quarantaine kunnen plaatsen of kunnen verwijderen indien de gegevens zijn geïnfecteerd met een virus of anderszins zijn beschadigd en het potentieel hebben om het systeem of de gegevens van andere klanten die op hetzelfde systeem zijn opgeslagen, te infecteren of te beschadigen.

 

Exportcontroles

De Services mogen niet worden gebruikt in strijd met de exportwetten, -controles, -voorschriften of het sanctiebeleid van de Verenigde Staten of uw toepasselijk rechtsgebied. De Services mogen niet worden gebruikt door personen, organisaties, bedrijven of andere rechtspersonen of entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, met inbegrip van gelieerde bedrijven of groepsmaatschappijen, die betrokken zijn bij of verdacht worden van betrokkenheid bij activiteiten of zaken die verband houden met: illegaal gokken; terrorisme; drugshandel; wapenhandel of de proliferatie, ontwikkeling, ontwerp, fabricage, productie, aanleg van voorraden of het gebruik van nucleaire, chemische of biologische wapens, massavernietigingswapens of raketten; in elk geval met inbegrip van banden met anderen die dergelijke activiteiten of zaken sponsoren of ondersteunen.

 

Gedrag door derden

U bent verantwoordelijk voor schendingen van deze AUP door iedereen die namens u of op onbevoegde basis gebruik maakt van de Services als gevolg van uw nalatigheid om redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. U moet redelijke inspanningen leveren om elk apparaat of netwerk onder uw beheer te beveiligen tegen gebruik in strijd met de toepasselijke wetgeving tegen spam en ongevraagde e-mail, onder meer door de installatie van antivirussoftware, firewallsoftware en patches en updates voor het besturingssysteem en de toepassingssoftware, indien van toepassing. Ons recht om uw Services op te schorten of te beëindigen geldt zelfs indien een inbreuk onopzettelijk of zonder uw toestemming is gepleegd, onder meer door een Trojaans paard of virus.

 

Wijzigingen van de AUP

Digitale, elektronische en draadloze communicatie en de eisen op het gebied van privacy zijn nog steeds in ontwikkeling. Daarom kunnen we deze AUP van tijd tot tijd wijzigen om redelijke beperkingen op uw gebruik van onze Services verder te detailleren of te beschrijven door een herziene versie van de AUP te publiceren.

 

Consequenties voor het schenden van de AUP

Wanneer een schending van deze AUP wordt vastgesteld, zullen wij, waar mogelijk, te goeder trouw met de klanten samenwerken om hen opnieuw in overeenstemming met dit beleid te brengen. Maar ter bescherming van het voortdurende vermogen van al onze klanten om vrij gebruik te maken van de Services voor legitieme doeleinden, behouden wij ons het recht voor om uw gebruik van de Service(s) op te schorten of te beëindigen indien u de AUP schendt. Wij kunnen inhoud of verkeer van u of van gebruikers onderscheppen of blokkeren indien de Services op onwettige wijze of niet in overeenstemming met deze AUP worden gebruikt. Voor zover krediet van toepassing is voor onderbrekingen van de dienstverlening, zal geen krediet beschikbaar zijn voor onderbrekingen van de dienstverlening als gevolg van een schending van de AUP.