Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
Door je in te schrijven, ga je akkoord met het  privacybeleid van Iterable . Ik begrijp dat ik me op elk moment kan uitschrijven

Form

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is de naam van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
Door je in te schrijven, ga je akkoord met het  privacybeleid van Iterable . Ik begrijp dat ik me op elk moment kan uitschrijven
Loading
Success

Success

Over jou
Jouw behoeften
Einde

Plan een demo voor meer informatie.

Geef uw voornaam
Geef uw achternaam?
Geef uw bedrijfsnaam?
Wat is de grootte van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
In welk land woont u?
Door me aan te melden, ga ik akkoord met Iterable's privacybeleid van Iterable. Ik begrijp dat ik me op elk moment kan uitschrijven
Welke kanalen gebruikt u momenteel? (Optioneel)
Geef aan hoeveel e-mails u per maand verstuurt
Geef door wat het primaire gebruik is
Hartelijk dank !

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op de wijze dat Iterable Inc. (‘Iterable’, ‘ons’ of ‘wij’) omgaat met persoonlijk identificeerbare informatie (‘PII’) en hoe deze kan worden verzameld op de website die zich bevindt op https://iterable.com, alle andere toepassingen en functionaliteiten (gezamenlijk de ‘website’), door het gebruik van de diensten (de ‘diensten’) en alle PII-klanten en zakelijke partners die deze met Iterable delen. Deze privacypraktijken zijn van toepassing op de klanten van Iterable en alle internetgebruikers die de websites, toepassingen of andere functionaliteiten bezoeken die worden aangeboden door de klanten van Iterable (gezamenlijk ‘klantensites’).

Lees dit privacybeleid aandachtig door. Alle bestelformulieren of aanvullende overeenkomsten waarmee gebruikers en klanten akkoord gaan, die betrekking hebben op de levering van functionaliteiten van Iterable gaan boven de voorwaarden van dit privacybeleid en voor zover er verschillen zijn.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE VAN EINDGEBRUIKERS VAN KLANTENSITES

In dit gedeelte wordt ons beleid beschreven voor internetgebruikers die klantensites bezoeken.

INFORMATIE VERZAMELD DOOR ITERABLE

Tijdens het leveren van de diensten aan onze klanten verzamelt Iterable zowel niet-PII als PII over eindgebruikers van klantensites. Iterable verzamelt geen wachtwoorden voor klantensites of creditcardgegevens die u aan een klantensite heeft verstrekt. We kopen of ontvangen geen informatie over u van derden (behalve onze klanten).

ZoomInfo Data – Iterable kan bedrijfsgerelateerde geaggregeerde gegevens die door ZoomInfo wordt geleverd, gebruiken om informatie toe te voegen die op onze webformulieren is verstrekt.

Iterable verzamelt ook niet-PII van klantensites die u bezoekt, waaronder de volgende soorten data:

Standaard data – algemene informatie die in elke communicatie wordt gevonden die via internet is verzonden. Aan de hand van deze informatie kan Iterable informatie afleiden zoals browsertype (bijv. Google Chrome, Apple Safari); besturingssysteem (bijv. Apple macOS of Microsoft Windows); browsertaal (bijv. Javascript); en internetprovider (bijv. AT&T of ComCast).

Clickstream data – Iterable kan afleiden hoe u onze klantensites en verschillende pagina’s op internet gebruikt.

COOKIES

Cookies zijn alfanumerieke identificatiecodes die via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden overgebracht zodat onze systemen uw browser kunnen herkennen en ons kunnen vertellen hoe en wanneer pagina’s op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Zoals de meeste internetsites, maakt Iterable gebruik van cookies om de ervaring van onze gebruikers en klanten op internet te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen PII en we combineren geen verzamelde informatie om aanvullende PII te verkrijgen.

In de meeste browsers kunt u voorkomen dat nieuwe cookies worden geaccepteerd, en kunt u een melding krijgen wanneer u een nieuw cookie ontvangt of kunt u cookies uitschakelen.

DATARETENTIE

Cookies die namens Iterable zijn ingesteld, verlopen na drie jaar en de vervaldatum wordt elke keer dat u onze server tegenkomt, bijgewerkt.

KEUZE EN TOEGANG VAN DE CONSUMENT

Het proces voor individuele internetgebruikers om hun PII die door Iterable is verzameld, te bekijken en/of aan te vragen, wordt beschreven in het onderstaande gedeelte, Aanvullend beleid.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE VAN KLANTEN VAN ITERABLE

Dit gedeelte beschrijft ons beleid voor eindgebruikers van de website en diensten van Iterable, klanten van Iterable en zakelijke partners.

INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

We ontvangen en bewaren alle informatie die u invoert op de website, of via de diensten, of die u op een andere manier aan ons verstrekt, met uw toestemming. U heeft de mogelijkheid om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken. We gebruiken PII die door u is verstrekt voor doeleinden zoals het reageren op uw aanvraag voor een dienst, het aanpassen van uw inhoud, het communiceren met u over onze producten en het op de markt brengen van onze diensten aan u.

Er kan meer informatie nodig zijn als u er bij de diensten voor kiest om betaalde onderdelen te kopen, zoals factuurgegevens. Iterable gebruikt externe partners, Stripe en Zuora, voor het verwerken van de creditcard-betalingen waarvoor mogelijk uw factuurgegevens nodig zijn en worden opgeslagen.

AUTOMATISCHE INFORMATIE

We ontvangen en slaan bepaalde soorten informatie op wanneer u met ons communiceert. Iterable ontvangt en registreert automatisch ’traffic data’ in onze serverlogboeken van uw computer, inclusief uw geografische locatie en Internet Protocol (‘IP’)-adres, Iterable-cookie-informatie en pagina’s die u opvraagt.​ Iterable gebruikt deze traffic data om trends te analyseren en de website te beheren. Onze dienst verzamelt automatisch gebruiksinformatie zoals de frequentie van bezoekers van onze website en componenten daarvan. Deze data worden alleen geaggregeerd gebruikt. Dit soort collectieve gegevens stelt ons in staat om erachter te komen hoe vaak gebruikers verschillende delen van de website en diensten gebruiken.

E-MAILCOMMUNICATIE

Wij kunnen via e-mail contact opnemen met klanten met betrekking tot de diensten of website van Iterable. Voor alle verzoeken of vragen via het Iterable Support Center bewaren wij een overzicht van de informatie die u verstrekt in ons antwoordbericht(en). Ook kunnen we een bevestiging ontvangen wanneer u een e-mail van ons opent.

COOKIES

Cookies zijn alfanumerieke identificatiecodes die wij via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengen zodat onze systemen uw browser kunnen herkennen en ons kunnen vertellen hoe en wanneer pagina’s op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Cookies van Iterable.com verzamelen geen PII en combineren geen informatie die via cookies is verzameld om PII te verkrijgen.

DELEN VAN PII DOOR ITERABLE

In dit gedeelte wordt ons beleid beschreven voor het delen van PII die is ontvangen van eindgebruikers van klantensites of van eindgebruikers of klanten van Iterable.

We verhuren of verkopen geen PII aan anderen. Behalve zoals bepaald in een aanvullende overeenkomst die u aangaat met Iterable, delen wij uw persoonlijke gegevens alleen zoals hieronder beschreven:

GEBRUIK DOOR DERDEN VAN PII

Iterable kan contact opnemen met derden bedrijven of individuen voor het leveren van diensten. Daarbij kunnen we PII delen om de volgende redenen; facturering, verwerking van betalingen, marketingondersteuning en klantenservice. Deze externe bedrijven en individuen bieden hetzelfde niveau van privacybescherming als Iterable. Bovendien hebben deze derde partijen geen enkel recht om PII verzameld van onze website of diensten te gebruiken, behalve wat nodig is om ons te helpen.

PROMOTIONELE AANBIEDINGEN

We kunnen onze klanten aanbiedingen sturen namens andere bedrijven of kunnen onze klanten de mogelijkheid bieden om eindgebruikers rechtstreeks op de hoogte te stellen van aanbiedingen via sms of e-mail.

BEDRIJFSOVERDRACHTEN

Als Iterable, of vrijwel al zijn activa, zouden worden verworven, zou PII een activum zijn dat wordt beoordeeld en overgedragen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van Iterable uw PII kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

BESCHERMING VAN ITERABLE EN ANDEREN

We kunnen PII vrijgeven wanneer we, naar eigen goeddunken, te goeder trouw van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan de wet (inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten), onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen, de rechten, eigendommen of veiligheid van Iterable, onze medewerkers, onze klanten of anderen te beschermen.

AANVULLEND BELEID

INFORMATIEBEVEILIGING

Uw Iterable-accountgegevens worden voor uw privacy en veiligheid beschermd door een wachtwoord. Iterable gebruikt Transport Layer Security (‘TLS’) om alle datacommunicatie te versleutelen via Hypertext Transfer Protocol (‘HTTP’), ook wel bekend als HTTP Secure (‘HTTPS’). Alleen werknemers die persoonlijke gegevens nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren, krijgen daar toegang toe. Alle medewerkers van Iterable krijgen regelmatig trainingen op het gebied van privacy- en beveiligingsbewustzijn. Hoewel Iterable commercieel redelijke middelen gebruikt om uw informatie te beveiligen, kunnen we niet garanderen dat uw PII niet op ongepaste wijze zal worden geopend, bekendgemaakt of vernietigd door schending van een van onze waarborgen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw gebruik van de website en diensten en elk mogelijk geschil over privacy zijn onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden, inclusief beperkingen op schade, geschillenbeslechting, toepassing van de staatswetten van Californië, evenals wet- en regelgeving van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en hun lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Iterable Inc. is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

INTERNATIONALE BEZOEKERS

Eindgebruikers en websitebezoekers buiten de Verenigde Staten moeten er rekening mee houden dat alle gegevens of PII die u invoert voor de diensten of op de website uit uw land worden overgedragen naar de Verenigde Staten.

VERWERKTE GEGEVENS

We leveren de diensten zodat klanten de implementatie van e-mail, sms, pushmeldingen, in-app-berichten en webpush-berichten naar de gebruikers van klanten kunnen inzetten. Bij het leveren van deze diensten verwerkt Iterable gegevens die de klant indient bij de diensten of ons opdracht geeft deze namens hen te verwerken in verband met de diensten (‘klantgegevens’).

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Iterable verwerkt klantgegevens die zijn ingediend voor het leveren van de diensten aan de klant. Om dit doel te bereiken, hebben we toegang tot klantgegevens om service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, om te reageren op klantondersteuningskwesties, om klantinstructies uit te voeren of om te reageren op contractuele vereisten met de klant.

DERDEN MET WIE ITERABLE KLANTGEGEVENS DEELT

ITERABLE kan een beperkt aantal externe leveranciers gebruiken om ons te helpen bij het leveren van de diensten aan klanten. Vanaf de datum hiervan bieden deze derde partijen Infrastructure-as-a-Service (‘IaaS’)-hosting en Software-as-a-Service (‘SaaS’)-operaties voor systeembewaking, dataqueuing en statistische en wetenschappelijke activiteiten. Deze derden kunnen klantgegevens openen, verwerken of opslaan tijdens het verlenen van deze diensten, maar uitsluitend op basis van onze instructies.

We kunnen klantgegevens ontvangen met inachtneming van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (‘AVG’). Iterable is aansprakelijk voor alle overdrachten van deze klantgegevens aan een externe dienstverlener, die namens ons optreedt als agent, als zowel (i) de agent de klantgegevens verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de AVG, en (ii) wij verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

RECHT VAN TOEGANG

Sommige internationale gebruikers (inclusief degenen wiens PII binnen het toepassingsgebied van de AVG valt) hebben bepaalde wettelijke rechten om toegang te krijgen tot hun PII die is opgeslagen via de website en diensten. Die gebruikers hebben de mogelijkheid om een ​​correctie, wijziging of verwijdering van die PII te verkrijgen door te gaan naar https://preferences.iterable.com/privacy en het privacy-aanvraagformulier in te vullen. Als u toegang wilt vragen tot, gebruik wilt beperken of openbaarmaking wilt beperken, zullen wij uw verzoek eerst doorverwijzen naar de klant die uw PII heeft ingediend en zullen wij hem zo nodig ondersteunen bij het reageren op uw verzoek.

VEREISTE VOOR OPENBAARMAKING

We kunnen PII vrijgeven als we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om: te voldoen aan wettelijke vereisten of om te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten; of om onze contractuele verplichtingen af ​​te dwingen.

GEBRUIK VAN ITERABLE DOOR KINDEREN

Iterable is niet bedoeld voor kinderen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je de website en diensten alleen gebruiken onder toezicht van jouw ouder of voogd.

SITES VAN DERDEN

Via de website en diensten kan het toegestaan zijn ​​om naar andere websites op internet te linken, en andere websites kunnen links naar de website en diensten bevatten. Deze andere websites staan ​​niet onder de controle van Iterable en Iterable is niet verantwoordelijk voor de privacy, beveiligingspraktijken of de inhoud van dergelijke websites, noch is Iterable aansprakelijk voor PII-gegevens die worden overgedragen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Iterable kan dit privacybeleid wijzigen. Het gebruik van informatie die we nu verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een aankondiging op onze website te plaatsen en via uw contactgegevens.

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over privacy bij Iterable kunt u ons een gedetailleerd bericht sturen naar acompliance@iterable.com of naar Iterable Inc. op 71 Stevenson St, #300, San Francisco, CA, 94105, VS. U kunt ook contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EU, Lionheart Squared Ltd op Iterable@LionheartSquared.eu. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zullen er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden.

U kunt ook contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EU of het
VK op:
Lionheart Squared LTD
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32 Dublin
DO2 EK84
Republiek Ierland
E-mail: iterable@lionheartSquared.eu
Lionheart Squared Limited 17 Glasshouse Studios Fryern Court Road Fordingbridge
Hampshire
SP6 1QX
Verenigd Koninkrijk
Contact: Iterable@LionheartSquared.co.uk

Bijgewerkt: 13 jan 2022