Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.

Form

Wat is je voornaam?
Wat is je achternaam?
Wat is het e-mailadres van je bedrijf?
Wat is de naam van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Loading
Success

Success

Over jou
Jouw behoeften
Einde

Plan een demo voor meer informatie.

Geef uw voornaam
Geef uw achternaam?
Geef uw bedrijfsnaam?
Wat is de grootte van je bedrijf?
Wat is je land/permanente verblijfsplaats?
In welk land woont u?
In welk land woont u?
privacybeleid - By signing up, I agree with Iterable's Privacy Policy. I understand that I am signing up to Iterable Marketing emails and I can unsubscribe at any time.
Welke kanalen gebruikt u momenteel? (Optioneel)
Geef aan hoeveel e-mails u per maand verstuurt
Geef door wat het primaire gebruik is
Hartelijk dank !

Bedankt voor uw bericht, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Alles over de AVG

Iterable zet zich in om samen te werken met klanten en gebruikers om hen te helpen de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te begrijpen en na te leven.

De AVG-initiatieven van Iterable omvatten:

  • Blijven investeren in onze beveiligingsinfrastructuur
  • Garanderen dat de juiste contractuele voorwaarden aanwezig zijn
  • Waarborgen dat we internationale gegevensoverdrachten kunnen blijven ondersteunen, door het uitvoeren van standaardcontractbepalingen via ons Addendum Gegevensverwerking

Wat is de AVG?

 

De AVG is een wet van de Europese Unie (EU) op het gebied van gegevensbescherming, die de EU-richtlijn gegevensbescherming van 1995 vervangt. In de kern heeft de AVG tot doel de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens in de EU te versterken.

Hoe is de AVG van toepassing op Iterable en de klanten van Iterable?

 

De AVG definieert en is van toepassing op twee soorten entiteiten: een gegevensbeheerder en een gegevensverwerker. Een gegevensbeheerder is een organisatie die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Een gegevensverwerker is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de gegevensbeheerder. Afnemers van de diensten van Iterable zijn de gegevensbeheerder en Iterable is de gegevensverwerker. In lijn met de AVG-vereisten zal Iterable EU-persoonsgegevens verwerken in opdracht van haar klanten, waarbij passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om EU-persoonsgegevens te beschermen. Iterable is ook een gegevensbeheerder, aangezien het EU-persoonsgegevens kan verzamelen van de website van Iterable of via onze marketingprogramma’s voor zijn eigen zakelijke doeleinden.

Hoe verwerkt Iterable persoonsgegevens?

 

 Iterable stelt klanten in staat om op schaal omnichannel-relevantie te creëren door klantgegevens in te zetten voor personalisatie. Persoonsgegevens zoals gebruikersgedrag en voorkeuren worden door de klant gebruikt om berichten te versturen via e-mail, sms, rich push, in-app messaging, webpush, direct mail en sociale media via het platform van Iterable.

Hoe wordt de marketing van de klantlevenscyclus beïnvloed door de AVG?

 

Klanten gebruiken diensten van Iterable om naadloze, gepersonaliseerde ervaringen te leveren die contactlegging en ontwikkeling van de betrokkene stimuleren. Op grond van de AVG-vereisten mogen klanten EU-persoonsgegevens alleen gebruiken voor het expliciete doel en de tijdsduur waarmee de betrokkene instemt. Door de vereiste toestemming te ontvangen, kunnen klanten gebruikmaken van de dynamische segmentatie en werkstromen van Iterable om zeer relevante ervaringen te creëren door dieper in te gaan op voorkeuren en waarden gedurende de levenscyclus van de betrokkene.

AVG-verplichtingen van Iterable

Hoe helpt Iterable klanten met verzoeken van betrokkenen voor rectificatie, verwijdering of toegang tot EU-persoonsgegevens?
Iterable begrijpt het belang van de controle van de betrokkene over de EU-persoonsgegevens en zet zich in om klanten te helpen bij het reageren op verzoeken van de betrokkene. Door Iterable te gebruiken, krijgen klanten de benodigde API-oproepen om tegemoet te komen aan verzoeken van betrokkenen voor rectificatie, verwijdering of export van EU-persoonsgegevens. Een volledig overzicht van de API-functionaliteit van Iterable is te krijgen bij het Iterable Support Center.

Kunnen klanten Iterable gebruiken om de expliciete toestemming en intrekking van de betrokkene te volgen?
Klanten bepalen als gegevensbeheerder het publiek en de inhoud van gepersonaliseerde berichten. De segmentatietool van Iterable geeft klanten de mogelijkheid om te segmenteren verspreid over alle EU-betrokkenen en dynamische of onderdrukkingslijsten te maken. Deze lijsten zijn niet alleen geschikt voor verzoeken van EU-betrokkenen onder de AVG, maar leveren ook zeer relevante marketingberichten. Ga voor meer informatie over de segmentatietool van Iterable naar:  het Iterable Support Center.

Hoe beveiligt Iterable persoonsgegevens?
Iterable handhaaft passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van EU-persoonsgegevens te beschermen. In lijn met de AVG-vereisten monitort Iterable deze maatregelen regelmatig. Ga voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen van Iterable naar het Overzicht van beveiliging en naleving.

Bescherming van persoonsgegevens buiten de EU Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming rond internationale mechanismen voor gegevensoverdracht, bieden we modelclausules van de Europese Unie, ook wel modelcontractbepalingen genoemd, om te voldoen aan de geschiktheids- en beveiligingsvereisten voor onze klanten die in de EU actief zijn.

Hoe zorgt Iterable ervoor dat zijn subverwerkers ook klaar zijn om de AVG na te leven?

 

 Iterable kan gebruikmaken van externe serviceproviders (subverwerkers) voor de levering van programma’s aan klanten. Als zodanig voert Iterable regelmatig due diligence uit op elke subverwerker, om ervoor te zorgen dat hun processen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen aan de noodzakelijke vereisten, zoals vereist door de AVG. Een volledige lijst van de externe serviceproviders van Iterable is te vinden op: de Subverwerkers van Iterable-pagina.

Blijf op de hoogte

Het is belangrijk voor ons om onze verplichtingen op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging na te komen. Iterable helpt klanten en gebruikers op de hoogte te blijven van alle wijzigingen in de AVG. Deze pagina zal worden herzien om eventuele revisies weer te geven zodra deze beschikbaar komen. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de AVG kunt u contact opnemen met: compliance@iterable.com.

Middelen